I skolan

Enkät

Nu har vi stängt enkäten om ungas livsstil och skolprestation. Över 700 svar har kommit in och här kan du ta del av resultaten från.
Bland de som fyllt i enkäten har vi dragit 20 stycken personer som vinner var sitt exemplar av boken Så funkar det! -sömn, stress och lite annat. Vi säger grattis till följande personer:

Läs mer…