I skolan

Betyg och sömn

Sömnforskare  vid Uppsala universitet har tittat på relationen mellan sömnbrist och sömnproblem och underkända betyg. 20 000 ungdomar i åldrarna 12-19 år har fått fylla i ett formulär om sina sömnvanor och skolresultat i årskurs 7, årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet.

De ungdomar som sov färre än 7-8 timmar per natt hade en ökad risk att få underkänt i ett eller flera ämnen. 42% av de som rapporterade sömnproblem angav att de var uppkopplade på natten. Användandet av IKT (Informations – och kommunikationsteknik) pekas också ut som en trolig orsak till sömnbristen hos ungdomarna. Tidigare liknande studier har visat att sömnstörningar, sena läggtider, stresskänslighet och depressionssymptom hos unga kan kopplas till ökad användning av IKT.

Det framkom att 30% av ungdomarna hade sömnproblem. Liknande studier har gjorts tidigare och dessa indikerar att sömnproblem hos ungdomar har nått en epidemisk nivå i vårt moderna samhälle, säger Christian Benedict.

I sin slutsats skriver forskarna att kanske kan man identifiera vilka elever som riskerar att få underkända betyg genom att ta reda på om de har sömnproblem. Eller så är det tvärtom, att de som presterar dåligt i skolan riskerar att få sömnproblem.

Den här studien är omfattande och den visar något vi som jobbar inom skolan sett länge. Tänk om skolan kunde jobba tillsammans med hemmen för att hjälpa eleverna till

Läs mer…