I skolan

Rörelse

Att bryta lektionerna för att ge hjärnan en paus och kroppen en chans att röra på sig har positiva effekter på inlärningen och koncentrationen. Bara att ställa sig upp ger mer syre till hjärnan och det gör det lättare att hänga med i skolan.

Här är några enkla övningar man kan bryta av undervisningen med. Skriv gärna ut bilden och sätt upp i klassrummet så kommer ni ihåg att ge hjärnan en paus 🙂

 

Dave Sladkey från Naperville Central High i Chicago ger konkreta och handfasta tips på hur lärare kan få in rörelser i undervisningen för att öka elevernas inlärningskapacitet. Sladkey uppmuntrar lärare att tänka bortanför ordning och reda och istället välkomna rörelse i klassrummet för bästa möjliga inlärning.  Se filmen från UR här.

 

Fler och fler skolor ser fördelarna med att låta eleverna röra sig under lektionstid. Här är ett inspirerande exempel från Husensjö skola i Helsingborg. 

Läs mer…