I skolan

Skolmat

Skolmåltiden är en mycket viktig resurs i skolarbetet. En bra skollunch underlättar inlärning och kan dessutom användas som ett pedagogiskt verktyg. Det skriver skolmatsverige.se på sin sida. De har tagit fram ett webbaserat verktyg som skolor kan använda för att utveckla arbetet med skollunchen.
Om man som skolpersonal fick önska skulle föräldrar se till att deras barn kommer till skolan i utbildningsbart skick. Förutom tillräckligt med sömn och regelbundna motionsvanor behöver de ha frukost i magen. Även om det är föräldrarnas ansvar så ser vi allt för många elever med både sömnbrist och mindre bra kost- och motionsvanor i våra skolor. En bra skollunch kan bidra till elevernas förmåga att ta till sig den kunskap vi förmedlar. På skolmatsverige.se kan du läsa tips om hur man låter skollunchen bli mer än bara ett mål mat. Med mat-smart kan man ta in maten i undervisningen. Där finns tips för hur du tar in matprat i ditt ämne.