I skolan

Motivation

 

CLASSROOM-2

I ett danskt forskningsprojekt framgår att motivation inte är något eleverna har eller inte har, det skapas i skolan. Motivation skapas i elevernas möte med skolan säger Mette Pless, lektor vid Center för Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Hon och hennes kollegor har tittat närmare på just motivation hos ca 1000 elever i årskurs 7-9. Den här texten kommer från en artikeln Sådan bliver elever motiveret i skolan som publicerats i Videnskap dk. är ursprungligen på danska och detta är en direktöversättning. Artikeln i sin helhet hittar du här.

Pless forskargrupp har identifierat fem olika typer av motivation som alla kan vara avgörande för den enskilde elevens motivation:

1. Allmän motiovation – Eleven har Läs mer…