I skolan

Stress

En av de saker som kom fram i  Skolinspektionens rapport från juni 2015 var att många elever upplever stress. Två elever i en gymnasieskola i Helsingborg bestämde sig för att undersöka hur det står till med stressen hos elever på gymnasiet. 100 gymnasieelever har svarat på frågor om stress och resultaten hittar  man här. De bekräftar Skolinspektionens rapport om att vi behöver mer resurser för att jobba hälsofrämjande och förebyggande med bland annat stress i skolorna.

Detta är en del av deras gymnasiearbete och förutom att de fått en bild av vad som stressar gymnasieelever har de har gjort en film med tips på hur man kan hantera stress. Nedan kan du läsa tjejernas presentation och se filmen.  Läs mer…