I skolan

Förebygg

De socioekonomiska effekterna av att inte arbeta förebyggande med barn och ungas hälsa och livsstil är stora för både kommuner, landsting, försäkringskassa, rättsväsende och arbetsförmedling. Den största kostnaden ligger på kommunen, de står för cirka 34%. Landstinget är det tredje största kostnadsstället med cirka 20% av kostnaden.

Stiftelsen Idéer för livet har tagit fram ett verktyg för att räkna ut utanförskapets pris. Det högsta priset betalar individen själv. Idéer för livet har tillsammans med ledande nationalekonomer tagit fram en kalkylmodell för att räkna ut vad utanförskapet kostar för respektive kommun i Sverige. Här kan ni se hur mycket ni betalar för utanförskap i er kommun.

Statistiskt sett kommer 13% av barnen i varje årskull att hamna i utanförskap. Det kan vara arbetslöshet och långtidssjukskrivningar. En människa som fastnar i utanförskap från 20 års ålder till pensionen, kostar samhället mellan 10 – 15 miljoner kronor. Det är summan av alla välfärdskostnader (sjukvård, rehabilitering, omvårdnad, insatser från rättsväsendet,

Läs mer…