Livsstilsmaterial

Föreläsningar/utbildning

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar för föräldrar och vårdnadshavare. Dessa innehåller fakta om grundläggande behov samt tips till föräldrar för att kunna hjälpa sina barn till goda livsstilsvanor. I föräldraföreläsningen tar vi upp vikten av att ge barnen mycket tid för umgänge då det bidrar till hjärnans utveckling.Det tas upp under föreläsningarna är bl a:

  • Hur mycket sömn barnen behöver i förskoleåldern, varför de behöver den samt konsekvenserna om de inte får den.
  • Vad som är lagom skärmtid för förskolebarn samt konsekvenser vid för mycket skärmtid
  • Det blir en del om hur hjärnans utveckling ser ut hos barn och unga och vad som lägger grunden för att barn har fysisk och psykisk hälsa samt fungerar i sociala sammanhang.
Både under föreläsningen och efter finns tid för frågor. Man kan även lägga in tid för diskussioner om så önskas.

Utbildning

Åke Pålshammar, neuropsykolog och senioruniversiteteslektor vid Uppsala universitet, vidareutbildar personal. Han går igenom det lilla barnets behov samt varför det är så viktigt att dessa behov möts. I personalutbildningen kommer vi även in på utvecklingspsykologi och går djupare in på hjärnans utveckling mellan 1 och 6 år. Ett av ämnena Åke tar upp är anknytning. Se längre ner vad Åke säger om just anknytning.

För att diskutera upplägg och få pris på föreläsningar och/eller utbildning, kontakta info@unglivsstil.se 

Läs mer…