Livsstilsmaterial

Pubertet

Nyhet! Nu finns ett färdigt utbildningspaket för pubertetsundervisning i mellanstadiet. Materialet innehåller föräldrainformation, handledning, bildspel, manus, filmer, digital anonym frågelåda, digitala övningar och värderingsövningar att använda i klassrummet. Vi erbjuder även workshops i ämnet pubertet och värderingsmetodik som en grund inför pubertetsundervisningen i klassen.

Är du intresserad av pubertetsmaterialet, workshops eller vill få ytterligare information är du välkommen att kontakta anna.hedenskog@unglivsstil.se