Livsstilsmaterial

PRENUMERATION

Genom att teckna en prenumeration kan man få tillgång följande livsstilsmaterial:

Ramverk – hur man kan jobba förebyggande och hälsofrämjande i skolan med gemensam insats från elevhälsa och lärare.

  1. Systematiskt kvalitetsarbete för hälsa och lärande – En steg-för-steg-guide för hur man kan jobba förebyggande och hälsofrämjande. För gymnasiet. Material för låg- mellan- och högstadiet läggs ut löpande under vårterminen.

Verktygslåda – PPT, handledningar, övningar, lägeskoll etc

  1. Hälsofrämjande Basprogram – Lite av allt för elever från fsk till gymnasiet.
  2. Ung Livsstilskunskap – Ett fördjupningsmaterial om sömn, stress, skärmar, kost, motion och hjärnan. Finns från fsk – gymnasiet.
  3. Pubertet – Ett material för undervisning om vad som händer med kropp och känslor under puberteten. För mellanstadiet.
  4. Tonårshumör och hormoner – Ett material om hur tonåringar påverkas av den hormonella berg-och-dal-banan. För tonåringar.
  5. Mentorsbitar – Olika ämnen tas upp och diskuteras under 10-20 minuter, passar utmärkt på mentors-/handledartid. Från åk 5 – gymnasiet.
  6. ANDT mm – Fakta och övningar om alkohol, droger och tobak. Från högstadiet till gymnasiet.

Priser

Från och med vårterminen 2020 har vi följande alternativ för tecknande av prenumeration:

  1. Få tillgång till alla våra material under 12 månader. Gäller från datum till datum. Pris för skolor med upp till 2000 elever 9995 kr. Nya kunder erhåller rabatt, mejl om prisförfrågan.
  2. Få tillgång till verktygslådan eller delar av den. Mejla vad ni vill ha tillgång till samt hur många elever ni har så får ni en prisuppgift.

Läs mer…