Livsstilsmaterial

PRENUMERATION

 

Genom att teckna en prenumeration kan man få tillgång följande livsstilsmaterial:

Ramverk – hur man kan jobba förebyggande och hälsofrämjande i skolan med gemensam insats från elevhälsa och lärare.

  1. Systematiskt kvalitetsarbete för hälsa och lärande – En steg-för-steg-guide för hur man kan jobba förebyggande och hälsofrämjande. För gymnasiet. Material för låg- mellan- och högstadiet läggs ut löpande under vårterminen.

Verktygslåda – PPT, handledningar, övningar, lägeskoll etc

  1. Hälsofrämjande Basprogram – Lite av allt för elever från fsk till gymnasiet.
  2. Ung Livsstilskunskap – Ett fördjupningsmaterial om sömn, stress, skärmar, kost, motion och hjärnan. Finns från fsk – gymnasiet.
  3. Pubertet – Ett material för undervisning om vad som händer med kropp och känslor under puberteten. För mellanstadiet.
  4. Tonårshumör och hormoner – Ett material om hur tonåringar påverkas av den hormonella berg-och-dal-banan. För tonåringar.
  5. Mentorsbitar – Olika ämnen tas upp och diskuteras under 10-20 minuter, passar utmärkt på mentors-/handledartid. Från åk 5 – gymnasiet.
  6. ANDT mm – Fakta och övningar om alkohol, droger och tobak. Från högstadiet till gymnasiet.

Priser

Från och med vårterminen 2020 har vi följande alternativ för tecknande av prenumeration:

  1. Få tillgång till alla våra material under 12 månader. Gäller från datum till datum. Pris för skolor med upp till 2000 elever 9995 kr*.
  2. Få tillgång till verktygslådan eller delar av den. Mejla vad ni vill ha tillgång till samt hur många elever ni har så får ni en prisuppgift.

* Gäller inte Sömnskolan, moms tillkommer.

 

Läs mer…