Livsstilsmaterial

Ung Livsstilskunskap

Ung Livsstilskunskap är ett fördjupningsmaterial om sömn, stress, skärmar, kost, motion och hjärnan.

Vad tycker de som använder materialen?

Höganäs kommun har använt Ung Livsstils material sedan 2016. Här berättar EHT-personal hur de använder livsstilsmaterialen i sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete i kommunen.

I Ung Livsstils material tas aktuella teman upp och det är toppen att det finns ett manus med fakta till varje bildspel samt information som man kan skicka hem till vårdnadshavarna.

De yngre elevernas bildspel har så fina bilder och de är ganska korta vilket passar t ex årskurs 1. När vi pratat om ett tema i årskurs 1 går eleverna ofta hem och berättar om sömn, skärmtid och fysisk aktivitet för sina föräldrar.

Med utgångspunkt i materialen blir det bra diskussioner som gör att eleverna förstår och minns vad vi tagit upp och genom att knyta ihop säcken och ta upp de viktigaste punkterna har vi bidragit till att eleverna förstår hur t ex sömnen ger bättre möjligheter att klara skolan och att hjärnan behöver tid på sig för att lära sig saker – man ska inte ge upp!

På skolorna i vår kommun är det både elevhälsan och pedagoger som använder materialen, ibland tillsammans och ibland var för sig. Vi tycker att undervisningen i livsstil ger möjligheter för elevhälsan att skapa bra relationer till eleverna. Eleverna förstår vad vi har för kompetens och vad de kan fråga oss om.

Vi skulle absolut rekommendera andra att använda dessa i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet!

Skolsköterska och kurator i Höganäs kommun höstterminen 2023