Livsstilsmaterial

Evidens

Det finns gott om evidens när det gäller sambandet mellan livsstil och hur man mår och hur det går i skolan. För lite sömn, brister i kost- och motionsvanor samt överdrivet skärmbruk påverkar både hälsan och skolresultaten negativt. Här har vi samlat studier som ger evidens för varför man bör arbeta med att sprida kunskap om och verktyg för en hållbar livsstil för eleverna.

– Det finns forskning som säger att livsstilsfaktorerna påverkar hur vi mår och att förbättrade levnadsvanor kan minska upplevelsen av ångest och depression. Däremot går det inte att säga att det är orsaken till hela den ökning av psykisk ohälsa som vi ser i samhället. Det säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare SKL.

Att arbeta aktivt med med sömn, kost, rörelse, stress- och skärmhantering i skolan är både förebyggande och hälsofrämjande. Det är också en väg till måluppfyllelse. Man vet också att lyckade skolresultat är en framgångsfaktor för både fortsatta studier, arbete och psykisk hälsa. Här finns fler studier, rapporter och artiklar om både sömn, stress, skärmar mm.

Förebyggande mental friskvård

Att förmedla kunskap till eleverna om hur hjärnan och vårt psyke fungerar har visat sig ha stor effekt för att minska risken för depression.

Hur påverkar mental friskvård ungas hälsa positivt?

Sömn, skolresultat och betyg

  • Benedict et al, oktober 2014 – Hos högstadie- och gymnasieelever som sover sju, eller färre än sju timmar per natt, kan man se ett starkt samband till underkända betyg i ett eller flera ämnen.

Associations of self-reported sleep disturbance and duration with academic failure in community-dwelling Swedish adolescents: Sleep and academic performance at school 

  • Hysing et al, juni 2015 – Gymnasieelever som lägger sig mellan 22.00 och 23.oo på vardagar har högre medelbetyg än sina skolkamrater som lägger sig senare.

Sleep and academic performance in later adolescence: results from a large population-based study

Sömn och skärmar

  • Hysing et al, 2014 – Studien visar ett negativt samband mellan användandet av skärmar och sömn. En ökad risk för förkortad sovtid, lång insomningstid och försämrad sömnkvalitet framkom.

Sleep and use of electronic devices in adolescence: results from a large population-based stud

  • JM, Twenge et al 2017 om sambandet mellan skärmtid och depression, självmord och självmordstankar hos ungdomar mellan 13 och 18 år.

Increases in Depressive Symptoms, Suicide-Related Outcomes, and Suicide Rates Among U.S. Adolescents After 2010 and Links to Increased New Media Screen Time

Läs mer…