Skolor

Ung Livsstilskunskap

…är ett pedagogiskt material framtaget för att användas i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Här får eleverna lära sig om sömn, stress, medieanvändning, kost, motion och hjärnan. Materialet kan användas av både lärare och elevhälsans personal från förskoleklass till gymnasiet.

Vill ni ha tillgång till det pedagogiska materialet Ung Livsstilskunskap?
Kontakta oss för mer information eller offert.

Med Ung Livsstilskunskap får både skolpersonal, elever och föräldrar tillgång till fakta om hållbar livsstil. Eleverna får möjlighet att repetera, variera och reflektera för att befästa kunskapen och på så vis möjliggöra önskad livsstilsförändring. När man får kunskap om hur levnadsvanorna hänger ihop med hälsa och prestation ökar chansen att göra goda val. Om eleverna kommer utsövda till skolan på morgonen efter att ha ätit frukost har de bättre förut-sättningar för inlärning, och därmed ökar möjligheten för dem att kunna uppnå godkända resultat. Chansen att eleverna mår bättre och presterar bättre ökar, vilket gynnar både dem själva och skolan. Att lyckas i skolan är dessutom en stark framgångsfaktor för framtida psykisk hälsa.

Lyssnade till en mkt inspirerande föreläsning med Anna Nygren tillsammans med flera skolsköterskor. Det resulterade i ett besök av Anna på vår skola, där eleverna var mkt nöjda och verkade ha fått en AHA-upplevelse om hur allt i kroppen hänger ihop. Mkt användbart i samband med Hälsosamtalen!  Gläds nu åt att alla skolor i vår kommun skall få tillgång till Ung Livsstilskunskap. Skolsköterska på Öckerö.

Allt finns samlat på ett ställe vilket sparar tid för både pedagoger och elevhälsans personal. Bara logga in med den kod ni får då ni tecknar en prenumeration och skapa er individuella inloggning. Sedan är det bara att hämta det ni behöver av bildspel, övningar, lärarhandledningar, filmer etc.

Vill ni titta närmare på Ung Livsstilskunskap skriver ni Endags-inlogg och er mejladress i kontaktformuläret så får ni koder för att titta närmare på om materialet kan vara till hjälp i ert arbete med att få eleverna att må så bra som möjligt och att det ska gå så bra som möjligt för dem i skolan.

Ung Livsstil gör det möjligt för skolan att ta ett helhetsgrepp kring elevernas livsstilsundervisning, både på grund- och gymnasieskolan med hjälp av det pedagogiska materialet. På så sätt läggs grunden för att kunna göra bra val gällande hälsa och prestation. Hälsa och prestation hänger ihop. Med tillräckligt mycket sömn och goda kost- och motionsvanor ökar möjligheten att hänga med i skolan och uppnå de uppsatta målen. Läs mer om Skolinspektionens rekommendationer kring förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan samt om sambanden mellan hälsa och skolresultat: Skolinspektionens rapport från 2015.