Livsstilsmaterial

Nedkopplingens Dag

NedkopplingDen 9/5 är det åter igen dags för  Nedkopplingens Dag. En dag då man kan uppmärksamma sitt medieanvändande och få en chans att reflektera över om man är nöjd eller ej med den tid man lägger på dator, tablett och mobil.

Även i år kan ni få tillgång till aktivitets-paketet, ett arbetsmaterial om medieanvändning. Skicka ett mejl till info@unglivsstil.se och skriv “Nedkoppling”. Skriv skolans namn och vilka årskurser ni har för att få era inloggningsuppgifter. I början av april kommer aktivitetspaketet att finnas tillgängligt för dem som fått inloggningsuppgifter.

Hur länge kan klarar jag mig utan uppkoppling? Vad kan man göra istället? Vill eller behöver jag minska tiden vid skärmar för att få in annat i mitt liv? Nedkopplingens Dag erbjuder

en möjlighet att fundera över hur man vill ha det, vilka förändringar man vill och kan göra. Om jag vill ha det annorlunda i morgon behöver jag förändra något idag. Förhoppningsvis kan Nedkopplingens Dag lämna alla nöjda. Antingen är jag nöjd med hur jag har det eller så gör jag de förändringar som krävs för att bli nöjd.

Om man kan fatta medvetna beslut om sin medieanvändning ökar chansen att man både kan vara uppkopplad och samtidigt se till att få de grundläggande behoven tillgodosedda. De ungdomar som behärskar den nya tekniken och samtidigt mår bra och presterar bra i skolan kommer att bli mycket attraktiva på den framtida arbetsmarknaden.

Aktivitets-paket för skolor 

Att hitta alternativ till medieanvändning och ta kontroll över sin skärmtid kan man behöva hjälp med. Här kan du som jobbar inom skolan vara till hjälp. Genom det aktivitetspaket som Ung Livsstil tagit fram kan man jobba med frågor om medieanvändning.

Det här finns i aktivitets-paketet:

Film med diskussionsfrågor

Skrivuppgift

Mina medievanor

Checklistor för mobil- och datoranvändning

Ta tillbaka tiden

Fatta medvetna beslut! Om jag vill ha det annorlunda i morgon måste jag förändra något i dag. Om jag är nöjd behöver jag inte göra något. Alla nöjda

Dela med er!

Berätta om ert arbete kring medieanvändning och var med i utlottningen av boken Så funkar det! -sömn, stress och lite annat. Skicka in en bild eller film och en kort text kring vad ni gjort, hur det gått eller om ni har tips som ni vill förmedla till andra. Skicka in det till info@unglivsstil.se. Det kommer då upp på Ung Livsstils webbsida.

Sociala medier

Ung Livsstil finns på  Facebook, instagram och twitter. Där kan ni lägga in kommentarer från Nedkopplingens dag när ni kopplat upp igen. Vad gjorde ni, hur gick det, vad tyckte ni? etc.

Facebook

Instagram

Twitter  @Unglivsstil,  twittra med  #digvila för Nedkopplingens Dag