Skolor

Ung Livsstilskunskap

…är ett pedagogiskt material framtaget för att användas i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Här får eleverna lära sig om sömn, stress, medieanvändning, kost, motion och hjärnan. Materialet kan användas av både lärare och elevhälsans personal från förskoleklass till gymnasiet.

Vill ni ha tillgång till det pedagogiska materialet Ung Livsstilskunskap?
Kontakta oss för mer information eller offert.

Med Ung Livsstilskunskap får både skolpersonal, elever och föräldrar tillgång till fakta om hållbar livsstil. Eleverna får möjlighet att repetera, variera och reflektera för att befästa kunskapen och på så vis möjliggöra önskad livsstilsförändring. När man får kunskap om hur levnadsvanorna hänger ihop med hälsa och prestation ökar chansen att göra goda val. Om eleverna kommer utsövda till skolan på morgonen efter att ha ätit frukost har de bättre förut-sättningar för inlärning, och därmed ökar möjligheten för dem att kunna uppnå godkända resultat. Chansen att eleverna mår bättre och presterar bättre ökar, vilket gynnar både dem själva och skolan. Att lyckas i skolan är dessutom en stark framgångsfaktor för framtida psykisk hälsa.

Lyssnade till en mkt inspirerande föreläsning med Anna Nygren tillsammans med flera skolsköterskor. Det resulterade i ett besök av Anna på vår skola, där eleverna var mkt nöjda och verkade ha fått en AHA-upplevelse om hur allt i kroppen hänger ihop. Mkt användbart i samband med Hälsosamtalen!  Gläds nu åt att alla skolor i vår kommun skall få tillgång till Ung Livsstilskunskap. Skolsköterska på Öckerö.

Allt finns samlat på ett ställe vilket Läs mer…