Livsstilsmaterial

Ung Livsstil erbjuder användarvänliga material framtagna för att användas i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Materialen kan användas av både elevhälsans personal och pedagoger och finns för elever från förskoleklass till gymnasiet. I materialen ingår bland annat bildspel, manus, handledningar, föräldrainformation, digitala övningar mm.

Mejla till oss och få en endag-inlogg för att titta närmare på våra material och hur de kan användas i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Skriv “endags-inlogg” och er mejladress så får ni koder för logga in.

Med Ung Livsstils pedagogiska material får både skolpersonal, elever och föräldrar tillgång till fakta om hållbar livsstil. Eleverna får möjlighet att repetera, variera och reflektera för att befästa kunskapen och på så vis möjliggöra önskad livsstilsförändring. När man får kunskap om hur levnadsvanorna hänger ihop med hälsa och prestation ökar chansen att göra goda val. Om eleverna kommer utsövda till skolan på morgonen efter att ha ätit frukost har de bättre förutsättningar för inlärning, och därmed ökar möjligheten för dem att kunna uppnå godkända resultat. Att lyckas i skolan är dessutom en stark framgångsfaktor för framtida psykisk hälsa.

Läs mer om Skolinspektionens rekommendationer kring förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan samt om sambanden mellan hälsa och skolresultat: Skolinspektionens rapport från 2015.