Aktuellt

Mobilen i klassrummet

mobil i klassrummetFrågan om huruvida mobiler ska få användas i klassrummet eller ej är mer aktuell än någonsin. Från vissa håll krävs ett totalförbud i skolan medan andra tycker att det är okay. I den undersökning som Ung Livsstil gjort där ca 150 personer svarat tyckte 39 procent att mobilerna ska förbjudas helt, 45 procent tyckte att de ska förbjudas då de inte används i undervisningen medan 16 procent inte tyckte att man ska ha ett förbud alls.

Själv är jag emot ett förbud men jag är också emot att mobilerna får inverka störande på undervisningen och på elevernas förmåga att fokusera och prestera i klassrummet. Jag tror att kunskap och information är den rätta vägen att gå. Om vi berättar för eleverna att den uppgift som jag nyss presenterat kommer att ta dem 2-3 gånger så lång tid att göra om mobilerna tillåts störa oss. Och att det kan ta upp till 25 minuter att komma tillbaka till det flow man fått upp när man kommer ini en uppgift när någons mobil surrar, plingar, ringer eller spelar upp en liten melodi. Det är ett enormt slöseri med lektionstid att tillåta sådana störningsmoment. Om vi istället kommer överens i klassen om att vi spar in tid genom att stänga av mobilerna, eller lämna in dem till läraren om det är svårt att låta bli den, så kanske vi hinner det vi ska göra på lektionstid och på så sätt slipper läxor. Det innebär mer fritid efter skolan och en chans att hinna det vi vill och dessutom komma i säng i tid för att få tillräckligt med sömn.

Att ideligen bli störd av sin egen eller någon annans mobil skapar stress och det ökar nivån av stresshormonet kortisol i kroppen. Kortisol sänker vår kognitiva förmåga och det gör att uppgiften blir onödigt svår att förstå och utföra. Att hela tiden bli avbruten gör att vi blir sämre på långt fokus vilket är vad som krävs för att till exempel läsa en längre text. Något vi ser att svenska elever blivit sämre på.

Så ut med informationen till eleverna om mobilens negativa påverkan på inlärningen och uppmuntra dem att välja att spara in tid, kunna hålla fokus mer än några sekunder samt öka den kognitiva förmågan och därmed lättare klara av att göra uppgifterna.