Om oss

Föreläsare

Vi kan erbjuda föreläsningar inom många områden kopplade till bl a livsstil, skola, hjärna och beteende. Läs mer om våra föreläsare och deras kompetenser.

Under rubriken Föreläsningar kan man läsa mer om innehåll och upplägg.

Anna Nygren är livsstilspedagog med en bakgrund som lärare i både grund- och gymnasieskolan. Med utbildning inom bl a sömn och stress, hjärna och beteende föreläser hon om livsstilens kopplingar till hur man mår och hur det går i skolan samt hur inlärning går till ur ett hjärnperspektiv.

Åke Pålshammar är neuropsykolog och senioruniversitetslektor vid Uppsala universitet. Han föreläser på ett enkelt och underhållande sätt om hjärnan.

Pia Österman är hälsopedagog med lång erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande med barn, unga och vuxna. Hon har arbetat med barn från förskolan upp till ungdomar på gymnasiet. Under många år arbetade Pia på Hälsoäventyret i Uppsala län. Där föreläste hon om ämnen som handlar om kroppen, sömn & stress, kärlek och sexualitet samt alkohol & tobak.  Pia har även jobbat med nyanlända och ensamkommande i ämnet kärlek och sexualitet. Idag jobbar Pia som kurator på en F-5-skola i Uppsala.

Christer Tinnerholm är lärare i idrott & hälsa samt i hem & konsumentkunskap på en gymnasieskola i Håbo kommun. Han har arbetat med elever i behov av särskilt stöd sedan slutet av 80-talet. Han jobbar idag även med språkintroduktionselever. Christer föreläser om hur man kan arbeta för att få med alla elever samt hur man kan hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan och gemenskapen.

Läs mer…