Om oss

Motus Vitae Foundation

Sedan våren 2020 jobbar Anna Nygren även för stiftelsen Motus Vitae Foundation. Stiftelsen jobbar för att främja projekt med inriktning för barns hälsa och inlärning. Främja projekt med fokus på rörelse och aktivitet under skoldagen för ökad fysisk och psykisk hälsa både för pedagoger och elever. Främja positiva grupprocesser med fokus på inre ledarskap och personlig utveckling. Stiftelsens fokuserar på att främja projekt med inriktning för barns hälsa och inlärning.

Läs mer om Motus Vitae Foundation här.