Utbildning

Sömnskola

Distanskurs VT-19

Många elever sover för lite och har brister i både kost- och motionsvanor. Dessutom blir det lätt lite för mycket skärmtid. Sömnskolan är ett sätt att hjälpa eleverna att göra livsstilsförändringar för att få en hållbar livsstil. Här får man kunskap om kopplingen mellan livsstil, hälsa och prestation samt ett upplägg att följa när man själv håller sömnskola.

Under Sömnskolan går vi igenom hur sömn, stress, kost- och motionsvanor samt skärmar påverkar både hur man mår och hur det går i skolan. Vi går igenom ett ämne per kapitel.

Man läser in sig på området, i boken Så funkar det! -sömn, stress och lite annat, eller via www.unglivsstil.se. Efter varje kapitel svarar man på några frågor och gör en kortare skrivuppgift. Efter att vi gått igenom inläsningskapitlen får man exempel på hur man kan lägga upp Sömnskolan på sin skola. Man får även stöd under uppstarten av Sömnskolan. Kursen kräver ingen fysisk närvaro utan allt sker via webben. Efter kursen får man ett kursintyg där det framgår vilka delar som ingår i Sömnskolan.

Kursinformation

Kursansvarig: Anna Nygren

Utbildningstakt: Du väljer själv i vilken takt du vill läsa

Pris: 2795 kronor, moms tillkommer. Vid anmälan av flera deltagare från samma skola utgår rabatt. Mejla anna.nygren@unglivsstil.se för prisuppgift. Obs! Begränsat antal platser.

Examination: När alla inlämningsuppgifter är klara utfärdas ett kursintyg.  

Kurslitteratur: Så funkar det! -sömn, stress och lite annat. Kursdeltagaren står själv för inköp av kurslitteratur.