Aktuellt

Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Den 14 och 15 april har elever i årskurs 4-6 möjlighet att lyssna på Anna Nygren som berättar om hur lär sig hjärnan, vad händer därinne när vi koncentrerar oss och varför tappar vi ibland fokus och har svårt att hitta det igen? Varför fastnar vissa saker i vårt minne medan annat faller bort direkt? Hur påverkas vår förmåga att fokusera och lära oss saker av den ökande användningen av mobilen? Eleverna kommer själva att få testa hur förmågan att koncentrera sig lätt kan störas av t ex mobilen.

Den 15 april kl. 14-15 föreläser Anna Nygren tillsammans med neuropsykolog Åke Pålshammar från Uppsala universitet. Föreläsningen är öppen för allmänheten. Även här handlar det om hur hjärnan lär sig. Vad händer därinne när vi koncentrerar och varför tappar vi ibland fokus och har svårt att hitta det igen? Varför fastnar vissa saker i vårt minne medan annat faller bort direkt? Hur påverkas vår förmåga att fokusera och lära oss saker av den ökande användningen av till exempel mobiltelefoner? Hur går inlärning till och vilka är förutsättningarna för optimal inlärning? Hur omvandlas information till kunskap och vad kan stå i vägen för den processen?

 

Föreläsningen är en försmak från den bok som Anna och Åke just nu skriver på och som kommer under hösten 2016.

Programmet kommer att anslås på Ung Livsstil så snart det finns ute.