Livsstilsmaterial

Anonyma frågor

Vadsadu.se fungerar som en anonym digital frågelåda som kan användas vid till exempel pubertetsundervisning eller samtal om psykisk hälsa och ohälsa. Här kan eleverna skicka in sina frågor helt anonymt för att sedan få dem besvarade av elevhälsan/pedagogerna i klassrummet.

Snart vågar alla elever ställa sina frågor i klassrummet!

Det är inte alltid eleverna hänger med i vad som sägs och görs i klassrummet. En del elever tycker till och med att det kan vara utlämnande och pinsamt att räcka upp handen och säga att man inte förstår. Rädslan finns också för att de ska bedömas utifrån vilka frågor de ställer och att det kan sänka deras betyg.

Därför har Ung Livsstil utvecklat en tjänst som låter eleverna anonymt ställa frågor till sina lärare. Vi kallar tjänsten vadsadu.se.

 

Läs mer…