Livsstilsmaterial

Sömnskola för elever

 

Den här kursen kommer att göra skillnad för både elever, föräldrar, elevhälsans personal, lärarna och måluppfyllelsen. I och med vårt unika koncept kommer kursen att göra delar av jobbet åt dig.

Här kan du se mer om Sömnskolan

Prenumerationen tecknas årsvis och man kan starta när man vill under läsåret. Så fort vi får er beställning och en faktureringsadress öppnar vi Sömnskolan senast dagen efter. Ni kan alltså vara igång redan i morgon. Vi erbjuder support och stöd genom hela Sömnskolan via mejl, telefon och webb. Vi kommer även att sätta upp en FB-sida där man kan utbyta erfarenheter, tips och få hjälp av andra som håller Sömnskola runt om i landet.

Priset för Sömnskolan är 4995 kr per år och handledare. Är man flera handledare på samma skola utgår rabatt. Vill ni dela med er av era resultat, utvärderingar  samt ge oss feedback så att vi kan utveckla och förbättra Sömnskolan? Då kan ni teckna en prenumeration för endast 2395 kr per handledare. Erbjudandet gäller  tom den 31 oktober 2019.

Sömnskola är ett konkret verktyg för att jobba hälsofrämjande med elevers livsstil. Under 7 tillfällen träffar man eleverna i grupp och går igenom sömn, skärmar, kost, motion och stress. När eleverna genomgått sömnskolan kommer de att ha gjort livsstilsförändringar som gör att de mår bättre och att det går bättre för dem i skolan. Med ett pedagogiskt material färdigt för klassrummet hjälps vi åt att ta eleverna genom allt som påverkar deras fysiska och psykiska hälsa samt deras skolresultat.