Livsstilsmaterial

Bildstöd hälsosamtal

Elevhälsans medicinska insats erbjuder hälsobesök till alla elever. I hälsobesöken ingår ett hälsosamtal och vissa undersökningar, som varierar utifrån elevens ålder.

Syftet med hälsobesöken är att stärka elevernas hälsa och att tidigt upptäcka elever som behöver anpassningar och särskilt stöd för att nå utbildningens mål.

Hälsosamtal

Prata med eleven och elevens vårdnadshavare om

  • hur eleven mår och utvecklas
  • hur skolsituationen är och hur inlärningen fungerar
  • hur eleven trivs i skolan och med kamrater
  • hur elevens mat- och sömnvanor ser ut och om eleven är fysiskt aktiv.

Fråga också

  • om det finns svårigheter hemma som skolan behöver känna till
  • om det är något som oroar eleven.

Bildstöd hälsosamtal förskoleklass

 

Bildstöd hälsosamtal årskurs 4

 

Bildstöd hälsosamtal årskurs 7

 

Bildstöd hälsosamtal gymnasiet åk 1

Läs mer…