Livsstilsmaterial

Corona-material

Corona-pandemin har påverkat oss alla om än i olika utsträckning och på olika sätt. I en studie från Uppsala universitet framgår det att corona-pandemin påverkat den mentala hälsan hos unga. I studien kan man se en ökning av både sömnproblem, ångest och depression.

 

För att barn och unga ska kunna handskas med allt som följer i pandemins spår behöver de hjälp av vuxna. För att möta det behovet tar vi i samarbete med Motus Vitae Foundation och Teamkoncept nu fram ett material där eleverna får en möjlighet att diskutera, reflektera och känna igen sig i andras känslor och upplevelser utifrån pandemins påverkan.

Det kommer även att finnas en corona-koll. Det är en enkät där eleverna svarar på frågor om hur de påverkats av pandemin. Utifrån elevernas svar får man en bild av hur eleverna i klassen påverkats. Materialet är enkelt att använda för både lärare och elevhälsans personal. Materialet passar för elever från åk 6 till gymnasiet.

Tack vare samarbetet med stiftelsen Motus Vitae Foundation kommer vi att kunna erbjuda materialet helt utan kostnad för dem som tecknar sin prenumeration innan den 30/6 2021. Prenumerationen gäller tom den 31/12 2021. Tecknar man efter den 31/12 är priset 799 kr per skola, moms tillkommer. Här kan ni registrera er och ta del av materialet. Ange rabattkod: MotusVitae.

Instruktion för registrering: 1. Klicka på START/Handledning och välj sedan ”Gå kursen”. 2. Fyll i formuläret och klicka på registrera. 3. Starta eLearningkursen och klicka på rabattkod JA, använd samt OK.

Vill ni jobba vidare med fördjupning inom t ex sömn, tonårshjärnan, stress mm så har vi materialen. Mejla om en endags-inloggning så kan ni kolla in vad vi har att erbjuda.

 

Läs mer…