Livsstilsmaterial

Inloggning

Här får du tips om hur man som prenumerant loggar in och manövrerar i Ung Livsstilskunskap 

  • Logga in på https://unglivsstil.se/registrera/
  • Skriv in den access-code du fått. Den är åtta tecken lång med stora och små bokstäver blandat med siffror. Du hittar den på sista sidan av avtalet. Det finns en för personal och en för elever.
  • Registrera dig och skriv in det användarnamn och lösenord du vill ha.
  • Nu är du redo att logga in på  Ung Livsstilskunskap eller Hälsofrämjande Basprogram. Välj sedan vilken årskurs du vill jobba med.

Spara övningsresultat
När eleverna gjort en övning sparas resultatet. Nästa gång de gör om samma övning kan de gå in på sin profil för att se hur det gick sist. Genom att klicka på sitt namn, i övre högra hörnet, kommer de in på sin profil. Där kommer varje fråga upp och man kan se de rätta svaren samt om man har svarat rätt eller fel när man gjorde övningen senast. Röd-markerat visar fel svar och grön-markerat visar rätt. Med det här nya systemet kan man direkt se om någon förändring skett sedan utan att behöva göra utskrifter.

Villkors-knappen
Första gången ni loggar in kommer all personal att behöva klicka i att ni godkänner användarvillkoren för Ung Livsstilskunskap. Vi vill be er läsa avtalet innan ni trycker på godkänna knappen för att ta del av hur Ung Livsstilskunskap får användas. Eleverna behöver inte godkänna något utan kommer in direkt med en access-code. Här hittar du villkoren som finns under godkänna-villkor-knappen https://unglivsstil.se/villkor/. Det fullständiga avtal som det hänvisas till är det avtal som finns bifogat i mejlet.

 

Ung livsstilskunskaps olika delar

ULK 1 som passar för elever från förskoleklass upp till årskurs 3

ULK 2 som passar för elever i mellanstadiet

ULK 3 som passar för elever på högstadiet och gymnasiet

För eleverna finns övningar för repetition, kolla läget och för att befästa kunskaper

Övningar ULK 1 som passar för elever från förskoleklass upp till årskurs 3

Övningar ULK 2 som passar för elever i mellanstadiet

Övningar ULK 2 som passar för elever på högstadiet och gymnasiet

Övningar ULK 4 är samma som ULK övningar 3 men har en egen access-code på större skolor och hela kommuner.

Läs mer…