Utbildningar

Hjärnskolan, inlärning, fokus, minne och motivation -Distanskurs

Hjärnskolan

Hjärnskolan bygger på boken med samma namn som kom hösten 2016. Under kursen får man grundläggande kunskap om vad som händer i hjärnan vid inlärning, fokus samt inlagring och framtagning av minnen såväl som konkreta och handfasta klassrumstips för hur man t ex kan öka motivationen och optimera inlärningen hos eleverna. På ett enkelt sätt förklaras några av de

Läs mer & boka

Sömnskola för elever -Distanskurs

Sömnskola

Många elever sover för lite och har brister i både kost- och motionsvanor. Dessutom blir det lätt lite för mycket skärmtid. Sömnskolan är ett sätt att hjälpa eleverna att göra livsstilsförändringar för att få en hållbar livsstil. Här får man kunskap om kopplingen mellan livsstil, hälsa och prestation samt ett upplägg att följa när man själv håller sömnskola.

Under Sömnskolan går vi igenom hur sömn, stress, kost- och motionsvanor samt skärmar påverkar både hur man mår och hur det går i skolan. Kursen passar för elever i högstadiet.
Läs mer & boka

Work-shops HT 2019

Vi erbjuder work-shops om Ung Livsstilskunskap och det Hälsofrämjande basprogrammet,  som kommer att läggas ut under höstterminen.Under två timmar visar Anna Hedenskog hur man kan använda materialet i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för personal som redan är prenumeranter samt för dem som vill veta mer om materialen. Vi håller till i Uppsala och antalet platser är begränsade. Kostnaden för att delta är 295 kr per person, moms tillkommer

Föredrar ni en work-shop hos er är det bara att mejla eller ringa för en prisuppgift.

Från och med vecka 40 kommer vi även att kunna erbjuda webbsända work-shops. Vi avsätter två timmar och pris per webb-work-shop är 1495 kr, moms tillkommer. Maxantal 8 stycken. Kontakta Anna Hedenskog för att boka in en dag som passar.

Välkommen med din anmälan till: anna.hedenskog@unglivsstil.se

 

Läs mer & boka