Utbildningar

Sömnskola

Distanskurs VT-19

Många elever sover för lite och har brister i både kost- och motionsvanor. Dessutom blir det lätt lite för mycket skärmtid. Sömnskolan är ett sätt att hjälpa eleverna att göra livsstilsförändringar för att få en hållbar livsstil. Här får man kunskap om kopplingen mellan livsstil, hälsa och prestation samt ett upplägg att följa när man själv håller sömnskola.

Under Sömnskolan går vi igenom hur sömn, stress, kost- och motionsvanor samt skärmar påverkar både hur man mår och hur det går i skolan. Vi går igenom ett ämne per kapitel.
Läs mer & boka

Work-shops VT 2019

Vi erbjuder work-shops om Ung Livsstilskunskap och det Hälsofrämjande basprogrammet,  som kommer att läggas ut under höstterminen.Under två timmar visar Anna Hedenskog hur man kan använda materialet i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för personal som redan är prenumeranter samt för dem som vill veta mer om materialen. Vi håller till i Uppsala och antalet platser är begränsade. Kostnaden för att delta är 295 kr per person, moms tillkommer

Föredrar ni en work-shop hos er är det bara att mejla eller ringa för en prisuppgift.

Från och med vecka 40 kommer vi även att kunna erbjuda webbsända work-shops. Vi avsätter två timmar och pris per webb-work-shop är 1495 kr, moms tillkommer. Maxantal 8 stycken. Kontakta Anna Hedenskog för att boka in en dag som passar.

Välkommen med din anmälan till: anna.hedenskog@unglivsstil.se

 

Läs mer & boka

Hjärnskolan – Hjärna och beteende, Distansutbildning

Från vårterminen 2019 kommer vi att erbjuda distansutbildning Hjärnskolan -hjärna och beteende.

Kursansvarig är  Åke Pålshammar, neuropsykolog och senioruniversitetslektor vid Uppsala universitet. 

Merparten av innehållet i kursen läses in enskilt (eller i grupp) utifrån kurslitteraturen. Kursen understöds av viss kompletterande nätkontakt: t ex några film- och pod-föreläsningar och annat material på nätet, tips på kompletterande läs- och filmmaterial  t ex bra Youtube-filmer. Ett antal mindre inlämningsuppgifter görs under studietiden.

Läs mer & boka