Utbildning

Hjärnskolan – Hjärna och beteende, Distansutbildning

Från vårterminen 2019 kommer vi att erbjuda distansutbildning Hjärnskolan -hjärna och beteende.

Kursansvarig är  Åke Pålshammar, neuropsykolog och senioruniversitetslektor vid Uppsala universitet. 

Merparten av innehållet i kursen läses in enskilt (eller i grupp) utifrån kurslitteraturen. Kursen understöds av viss kompletterande nätkontakt: t ex några film- och pod-föreläsningar och annat material på nätet, tips på kompletterande läs- och filmmaterial  t ex bra Youtube-filmer. Ett antal mindre inlämningsuppgifter görs under studietiden.

Kurstiden är ett år under vilken assistens ges. Tentamen kan genomföras ett år efter kurstidens slut. Examination anordnas i Uppsala vid tider som senare anges. Kursen kan givetvis läsas helt utan tanke på examination/tentamen.

Kursbeskrivning

En hjärnas anatomi och funktion är avgörande för vad hjärnan kan användas till. Den mänskliga hjärnan är formbar av miljön, inte minst av andra mänskliga nära kontakter. Därför blir sambandet mellan hjärna och psykologi uppenbar. Våra beteenden, tankar och känslor har en biologisk bas. Förstår man hur t ex känslor ”skapas” eller uppstår i vår hjärna, kan man också få ökad insikt om hur beteenden och upplevelser styrs och kan påverkas.

Syftet med kursen Hjärna och beteende är att kursdeltagarna får en grundlig och bred inblick i hjärnans värld, både den som består av viktiga områden och strukturer, den vi kan kalla hjärnans makrovärld, men även av till exempel nervceller och neurotransmittorer (signalämnen) som ingår i hjärnans mikrovärld.

Makrovärlden utgörs framför allt av hjärnbarksområden såsom hjärnans olika lober samt av strukturer som hippocampus och amygdala. De är viktiga för förståelsen av hur vi minns, tänker, känner och handlar. Kompletterar man den kunskapen med mikrovärldens cellnätverk och hur den kommunicerar med hjälp av kemiska signalämnen, (ex dopamin), blir förståelsen av varför människor gör som de gör, betydligt större.

Kunskaper från vardagslivet och psykologin kompletteras med viktiga neurovetenskapliga basfakta. Därmed förstår vi bättre varför en person som t ex blir beroende av något bland annat får så stora och ibland oöverstigliga problem att styra sin hjärna och sitt beteende.

En ansenlig mängd neurala funktionsavvikelser eller variationer exemplifieras och får illustrera hur den ”normala” hjärnan ibland fallerar. Några exempel från kursboken är problem och störningar relaterade till uppmärksamhet, (ADD/ADHD), inlärning, språk (dyslexi, afasi), autism, beroendeproblem, demens (Downs syndrom, Alzheimer), ätande (anorexi), ångeststörningar (fobi, tvång), depression, m fl. Men även förändringar på grund av hjärntumörer, epilepsi, MS, Parkinson, Schizofreni, stroke och traumatisk hjärnskada tas upp och förklaras för ökad förståelse av hur hjärna och beteende hänger ihop. Här finns även avsnitt som fokuserar på hjärnans utveckling och hur t ex. stress och annat kan störa hjärnans utveckling.

Några av kursbokens huvudpunkter:

 

Hur fungerar nervsystemet egentligen?

Centrala nervsystemet, som ansvarar för beteenden

Somatiska nervsystemet som förmedlar information

Autonoma nervsystemet som balanserar inre funktioner

Nervsystemets tio grundprinciper

Nervsystemets funktionella enheter, dvs celler och deras betydelse tillsammans med neurotransmittorer (signalämnen)

Magens och tarmarnas eget nervsystem – liknar det hjärnans?

Hur sker anpassningen till olika miljöer och förhållanden?

Hur påverkar droger och hormoner vår hjärna och vårt beteende?

Metoder att studera hjärnans struktur och funktioner

Hjärnans utveckling från tidig ålder

Muskler och rörelser – kopplingen till hjärna och nervsystem

Hur uppstår känslor och drivkrafter (motiv)? Ångest, ätproblem, droger, sexuellt beteende

Varför sover och drömmer vi? Hjärnans roll.

Hur lär vi oss och hur skapas minnen?

Hur tänker hjärnan? Uppmärksamhet, intelligens, hjärnhalvor, medvetande m m

Vad händer när hjärnan inte fungerar som den ska: avvikelser och behandling.

 

Kursinformation

Kursansvarig: Åke Pålshammar, neuropsykolog, senioruniversitetslektor Uppsala universitet.

Kursadministratör: Anna Nygren

Utbildningstakt: 12 månader – deltid (25%) Med möjlighet att tentera ett år efter kursslut.

Pris: 12 950 kronor, moms tillkommer. Vid anmälan av flera deltagare från samma skola utgår rabatt. Mejla anna.nygren@unglivsstil.se för prisuppgift. Obs! Begränsat antal platser.

Examination: Tentamen görs i Uppsala med möjlighet att tentera vid både vår- och hösttermin. Anmälan till tentamen måste göras senast två månader innan tentamenstillfället.

Se filmen från UR-play oktober 2017,  Åke Pålshammar och Anna Nygren om hjärnkunskap för en likvärdig skola.