Utbildning

Hjärnskolan, inlärning, fokus, minne och motivation -Distanskurs

Hjärnskolan

Hjärnskolan bygger på boken med samma namn som kom hösten 2016. Under kursen får man grundläggande kunskap om vad som händer i hjärnan vid inlärning, fokus samt inlagring och framtagning av minnen såväl som konkreta och handfasta klassrumstips för hur man t ex kan öka motivationen och optimera inlärningen hos eleverna. På ett enkelt sätt förklaras några av de

strukturer och processer i hjärnan som är inblandade i inlärning, fokus, minne och motivation. Genom förståelse för hur hjärnan fungerar kan eleverna öka sina chanser till inlärning och undervisningen kan anpassas för att optimera elevernas möjligheter till goda skolresultat.

Vi har gjort en del för eleverna och en handledning för lärarna. 

Syftet med kursen är att deltagarena ska få kunskap, tips och konkreta verktyg att använda i klassrummet för att optimera elevernas inlärning.

Målet med kursen är att deltagarna ska förstå hjärnans roll och betydelse vid inlärning och få underlag för att förbättra sin undervisning och samtidigt främja det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Med kunskap om hjärna och lärande ökar chanserna till måluppfyllelse.

Kursen läses i eget tempo och man gör en slutuppgift med koppling till den egna arbetsutövningen för att få ett kursintyg.

Kursledare: är Åke Pålshammar och Anna Nygren

Kursadministratör: Anna Nygren