Konferenser

KURS – Systematisera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan

VT 2018 – Uppsala UKK

Heldagskurs för skolpersonal. Kursen kommer att ges under den senare delen av vårterminen 2018. Vi går igenom hur man kan organisera det systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan. Kursen baseras på iakttagelser och rekommendationer från Skolinspektionen, Skolverket och Skolkommissionen. Vi går igenom hur man planerar, genomför, utvärderar och analyserar samt hur man gör arbetet mål- och resultatstyrt.

Vill du få förhandsinformation om dagen och chans att boka plats mejlar du din intresseanmälan till info@unglivsstil.se och ange “Förhandsinfo F&H”.