Konferenser

KONFERENS – Skärmar, stress och återhämtning

19 mars 2018 – Uppsala UKK

Skärmar och återhämtning i balans för ökad inlärning – Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan  –

Våra elever spenderar allt mer tid med mobil, surfplatta och dator, inte minst i skolan. Skärmarna är en del av elevernas vardag och det är inte alltid så lätt att locka eleverna från skärmarna till vare sig matte, svenska eller historia.

Hur påverkas våra elever av skärmtid och hur kan vi i skolan konkurrera med mobiler och öka elevernas motivation till lärande? Vad kan man göra för att skapa motvikt till

Läs mer & boka

KURS – Systematisera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan

VT 2018 – Uppsala UKK

Heldagskurs för skolpersonal. Kursen kommer att ges under den senare delen av vårterminen 2018. Vi går igenom hur man kan organisera det systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan. Kursen baseras på iakttagelser och rekommendationer från Skolinspektionen, Skolverket och Skolkommissionen. Vi går igenom hur man planerar, genomför, utvärderar och analyserar samt hur man gör arbetet mål- och resultatstyrt.

Vill du få förhandsinformation om dagen och chans att boka plats mejlar du din intresseanmälan till info@unglivsstil.se och ange “Förhandsinfo F&H”.

 

Läs mer & boka

KURS – Hjärnskolan, inlärning, fokus, minne och motivation

VT-18  Hjärnskolan

Hjärnskolan bygger på boken med samma namn som kom hösten 2016. Under kursen får man grundläggande kunskap om vad som händer i hjärnan vid inlärning, fokus samt inlagring och framtagning av minnen såväl som konkreta och handfasta klassrumstips för hur man t ex kan öka motivationen och optimera inlärningen hos eleverna. På ett enkelt sätt förklaras några av de

Läs mer & boka