Ung Livsstilskunskap

Hälsofrämjande Basprogram

Hälsofrämjande arbete i skolan handlar om att förstärka det som gör att eleverna mår bra, känner sig motiverade och delaktiga i skolarbetet och utvecklas mot målen i utbildningen. Det innebär att förstärka strukturer i skolan som påverkar elevernas hälsa positivt och om insatser riktade direkt till skolans elever, på grupp- eller individnivå

Här har vi samlat material för hur man kan jobba förebyggande och hälsofrämjande i skolan. Materialet är baserat på SKL:s metodstöd.