Ung Livsstilskunskap

…är ett pedagogiskt material framtaget för att användas i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Här får eleverna lära sig om sömn, kost, rörelse, skärmar och hjärnan. Materialet kan användas av både lärare och elevhälsans personal från förskoleklass till gymnasiet.

Vill ni ha tillgång till det pedagogiska materialet Ung Livsstilskunskap?
Kontakta oss för mer information eller offert. Vill ni titta närmare på Ung Livsstilskunskap skriver ni “endags-inlogg” och er mejladress i kontaktformuläret så får ni koder för att titta närmare på om materialet kan vara till hjälp i ert arbete med att få eleverna att må så bra som möjligt och att det ska gå så bra som möjligt för dem i skolan.

Med Ung Livsstilskunskap får både skolpersonal, elever och föräldrar tillgång till fakta om hållbar livsstil. Eleverna får möjlighet att repetera, variera och reflektera för att befästa kunskapen och på så vis möjliggöra önskad livsstilsförändring. När man får kunskap om hur levnadsvanorna hänger ihop med hälsa och prestation ökar chansen att göra goda val. Om eleverna kommer utsövda till skolan på morgonen efter att ha ätit frukost har de bättre förut-sättningar för inlärning, och därmed ökar möjligheten för dem att kunna uppnå godkända resultat. Chansen att eleverna mår bättre och presterar bättre ökar, vilket gynnar både dem själva och skolan. Att lyckas i skolan är dessutom en stark framgångsfaktor för framtida psykisk hälsa.

Ung Livsstil gör det möjligt för skolan att ta ett helhetsgrepp kring elevernas livsstilsundervisning, både på grund- och gymnasieskolan med hjälp av det pedagogiska materialet. På så sätt läggs grunden för att kunna göra bra val gällande hälsa och prestation. Hälsa och prestation hänger ihop. Med tillräckligt mycket sömn och goda kost- och motionsvanor ökar möjligheten att hänga med i skolan och uppnå de uppsatta målen. Läs mer om Skolinspektionens rekommendationer kring förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan samt om sambanden mellan hälsa och skolresultat: Skolinspektionens rapport från 2015.