Livsstilsmaterial

Ung Livsstilskunskap är ett pedagogiskt material framtaget för att användas i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Här får eleverna lära sig om sömn, stress, kost, rörelse, skärmar och hjärnan. Materialet kan användas av både lärare och elevhälsans personal från förskoleklass till gymnasiet. I materialet ingår bland annat bildspel, manus, handledningar, föräldrainformation, digitala övningar mm.

Vill ni ha tillgång till det pedagogiska materialet Ung Livsstilskunskap?
Kontakta oss för mer information eller offert. Vill ni titta närmare på Ung Livsstilskunskap skriver ni “endags-inlogg” och er mejladress i kontaktformuläret så får ni koder för logga in.

Med Ung Livsstilskunskap får både skolpersonal, elever och föräldrar tillgång till fakta om hållbar livsstil. Eleverna får möjlighet att repetera, variera och reflektera för att befästa kunskapen och på så vis möjliggöra önskad livsstilsförändring. När man får kunskap om hur levnadsvanorna hänger ihop med hälsa och prestation ökar chansen att göra goda val. Om eleverna kommer utsövda till skolan på morgonen efter att ha ätit frukost har de bättre förutsättningar för inlärning, och därmed ökar möjligheten för dem att kunna uppnå godkända resultat. Att lyckas i skolan är dessutom en stark framgångsfaktor för framtida psykisk hälsa.

Läs mer om Skolinspektionens rekommendationer kring förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan samt om sambanden mellan hälsa och skolresultat: Skolinspektionens rapport från 2015.