I skolan

Stresshantering i klassrummet

Läraryrket är toppen på många sätt men tyvärr har den ökade arbetsbördan medfört att många lärare upplever jobbet som stressande. För att kunna hjälpa eleverna med både undervisning och livsstil behöver vi själva lära oss att handskas med den stress det innebär att jobba inom skolan idag.

Stresshantering i klassrummet kan ges som en övergripande föreläsning för skolpersonal eller som fortbildning för personalen vid flera tillfällen. Här får man grundläggande kunskap om hur stressen kan yttra sig, vad som händer i kropp och hjärna vid stress samt få konkreta tips och verktyg för både sin egen och elevernas stresshantering. Man får också pedagogiska tips för undervisningen för att underlätta och minska arbetsbördan och därmed reducera stressen. Läs mer…