Skolor

Utbildning

Genom åren är det många som gått utbildning anordnade av Ung Livsstil. Läs mer om de kurser som hålls regelbundet längre ner. Du hittar ett urval av dem som valt att gå en utbildning/kurs arrangerad av Ung Livsstil. Datum för aktuella kurser hittar du här.

framsidaHjärnskolan  är baserad på boken hjärnskolan som utgavs i oktober 2016. Innehållet i kursen är inlärning, minne, fokus och motivation ur ett hjärnperspektiv samt tips och verktyg för klassrummet. Mejla din intresseanmälan så har du möjlighet att boka din plats så snart datum är satt samt utnyttja boka-tidigt-rabatten. Kursledare är Anna Nygren och Åke Pålshammar.

Kursen Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan  kommer att ges under höstterminen 2017. Kursen vänder sig till personal inom elevhälsan och till pedagoger och rektorer som vill få kunskap om livsstilens betydelse för hälsan och skolprestationen samt verktyg för att jobba förebyggande och hälsofrämjande i klassrummen.

Kursen är baserad på Skolinspektionens iakttagelser, slutsatser och rekommendationer kring det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan som görs idag. Här görs också hänvisningar till aktuella rapporter och forskning. Ansvaret för detta arbete behöver enligt Skolinspektionen delas av alla som jobbar på skolan vilket innebär nya arbetsmetoder och verktyg, något som också finns med i kursen.

Det är en heldagskurs där vi går igenom hur man kan lägga upp det systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan. En genomgång av hur man förbereder och planerar, genomför och utvärderar arbetet samt grunderna i hur man skriver en enkel projekt- och tidplan för sitt arbete. Kursdeltagarna får också med sig mallar och dokument för att så enkelt och snabbt som möjligt komma igång på sin egen skola. Genom att få igång ett förebyggande och hälsofrämjande arbete på skolan har vi också möjligheten att minska den psykiska ohälsan hos våra elever.

Under 2017 har öppna kurser getts i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utvärderingarna visar att kursdeltagarna är nöjda med kurserna och att de fått med sig användbara verktyg för att jobba systematiskt med det förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet i skolan. 99,9 procent av deltagarna skulle rekommendera andra att gå kursen. De flesta väljer idag att hålla kursen på skolan för all sin personal. Det ger möjlighet till samtal och idéer kring hur man kan komma igång med det systematiska arbetet snabbt och lätt som möjligt.

Använd kontaktformuläret om du vill veta mer om kursen. Antalet platser är begränsat och priset på kursen är ett introduktionspris så mejla er intresseanmälan redan idag 🙂

Se aktuella kursdatum

Grundkurs om sömn, stress och lite annat.

Sömnskola-en konkret metod för att hjälpa elever att hitta tillbaka till en hållbar livsstil.

-Vi tycker att arbetet med sömnskola är otroligt roligt och meningsfullt och väl stämmer överens med elevhälsans uppdrag om att jobba hälsofrämjande och förebyggande. Det säger skolsköterskan och kuratorn på Rönninge gymnasium som gått Sömnskolan för Ung Livsstil. Läs mer om hur de jobbat utifrån kursen Sömnskola.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan – om hur livsstilen påverkar hur man mår och presterar samt hur man förebygger psykisk ohälsa genom arbete i klassrummet.

Djupavslappning – en kurs om hur man använder djupavslappningsteknik för att hjälpa elever till bättre sömn och god stresshantering.

Rädda barnen bjöd in till kurs

Den 18/10 anordnade Rädda Barnen i Sundbyberg en heldagskurs för skolpersonal. 38 personer, kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger kom för att lyssna på hur man kan jobba med elevernas livsstil i skolan. Alla skulle rekommendera andra att gå kursen och så här skrev några av deltagarna i sina utvärderingar:

 • Jättebra föreläsare! Fått med mig många bra och konkreta tips att ta med i mitt arbete.
 • Intressant, bra info, kunskap som man verkligen kan använda sig av. Relevant och viktigt!
 • Man blir sugen på att börja jobba med detta direkt!

Skräddarsydda kurser som passar just er personal är något som efterfrågas ofta. Kontakta Anna Nygren om vilka behov som just er arbetsplats har. Här kan även kurser i t ex livsstil för barn och unga med NPF ges.

Kommentarer om Sömnskola:

 • Mycket användbart och konkret fakta som blir enkel att tillämpa. Skolkurator Stockholm
 • Tid för frågor. Mycket kunnig kursföreläsare. Kurator Stockholm
 • Bra praktiska verktyg, engagerad ledare. Psykiatrisjuksköterska Göteborg
 • Sömnskolan var en givande och lättförståelig kurs. Den tar upp vardagliga saker som uppkommer hos barn och ungdomar. Psykiatrisjuksköterska Göteborg.
 • Inspirerande. Har gett mig lite andra infallsvinklar till hälsosamtalet. Skolsköterska Göteborg

 

Några av dem som gått utbildning för Anna Nygren:

 • Rödabergsskolan Stockholm
 • Hälsoäventyret Landstinget i Uppsala län
 • Marina läroverket Stocksund
 • Täby enskilda gymnasium
 • Mikael Elias Enskilda Stockholm
 • Skolsköterskor Danderyds kommun
 • Skolsköterskor Enköpings kommun
 • Huddingegymnasiet Stockholm
 • Skolhälsovården Håbo kommun
 • Neuropsykiatriska. länsteamet Östergötland
 • Tibble gymnasiumTäby
 • Skolsköterskor Huddinge kommun
 • Hälsopedagoger Uppsala kommun
 • Skolpersonal Järfälla kommun
 • Skolpersonal Sigtuna kommun
 • Skolpersonal Ytterjärna kommun
 • Skolsköterskor Sollentuna kommun
 • Skolsköterskor Västerås
 • Fredrika Bremer Haninge kommun
 • Naturbruksgymnasiet Järna
 • Skärgårdsgymnasiet Åkersberga
 • Sjödalsgymnasiet Huddinge
 • Porthälla Gymnasium Partille
 • Pixbo Montessori Mölnlycke
 • Torslandaskolan Göteborg
 • Tanums gymnasium Tanum
 • Ale kommun
 • Spyken gymnasium Lund
 • Gislaveds Gymnaium
 • Södra Latins gymnsasium Stockholm
 • Väsby Nya gymnasium
 • Norra Real Stockholm
 • Stockholms skolors ungdomsmottagning
 • Edsboskolan Huddinge
 • Rönninge gymnasium Salem
 • Bengtsfors kommun
 • Drottning Blankas gymnasium Göteborg
 • Rytmus gymnsium Göteborg
 • Nordlyckeskolan Göteborg
 • Realgymnasium Göteborg
 • Torslandaskolan Göteborg
 • Dammsdalskolan Vingåker
 • Elevhälsan Bengtsfors
 • Skolpersonal Ed
 • Elevhälsan Gnosjö
 • Elevhälsan Gislaved
 • Elevhälsan Vaggeryd
 • Elevhälsan Värnamo
 • Elevhälsan Öckerö
 • Skolpersonal Måsöskolan Haninge
 • Drottning Blankas Gymnasieum Göteborg
 • Stenungssund, psykiatrisköterskor
 • Rönninge, skolsköterskor
 • Vara, skolsköterskor
 • Dals-Ed, skolpersonal
 • Sollentuna, skolsköterskor
 • Tyresö, skolsköterskor
 • Hultsfred, skolsköterskor
 • Stockholm stad, skolsköterskor
 • Södertälje, skolsköterskor
 • Karlstad, Nyeds skola, Stockefallets skola, Vallagärdets skola elevhälsa
 • Åmål, Kristinebergsskolan, elevhälsa
 • Töreboda, Björkängsskolan och Kanalskolan elevhälsa
 • Landskrona, Albanoskolan elevhälsa
 • Vänersborg, elevhälsa
 • Kungsbacka, Presseskolan elevhälsa
 • Malmö, Bladins grundskola, skolsköterska
 • Malmö, International School skolsköterska
 • Malmö, Borgarskola elevhälsa
 • Lund, Spyken elevhälsa
 • Kungsbacka, Frillesåsskolan skolsköterska
 • Lund, Polhemsskolan elevhälsa
 • Linköping, Kvinnebyskolans elevhälsa
 • Linköping, Hagbyskolans elevhälsa
 • Kumla, elevhälsan
 • Falun, elevhälsan