Skolor

Utbildning

Genom åren är det många som gått utbildning anordnade av Ung Livsstil. Läs mer om de kurser som hålls regelbundet längre ner. Du hittar ett urval av dem som valt att gå en utbildning/kurs arrangerad av Ung Livsstil. Datum för aktuella kurser hittar du här.

framsidaHjärnskolan  är baserad på boken hjärnskolan som utgavs i oktober 2016. Innehållet i kursen är inlärning, minne, fokus och motivation ur ett hjärnperspektiv samt tips och verktyg för klassrummet. Mejla din intresseanmälan så har du möjlighet att boka din plats så snart datum är satt samt utnyttja boka-tidigt-rabatten. Kursledare är Anna Nygren och Åke Pålshammar.

Kursen Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan  kommer att ges under höstterminen 2017. Kursen vänder sig till personal inom elevhälsan och till pedagoger och rektorer som vill få kunskap om livsstilens betydelse för hälsan och skolprestationen samt verktyg för att jobba förebyggande och hälsofrämjande i klassrummen.

Kursen är baserad på Skolinspektionens iakttagelser, slutsatser och rekommendationer kring det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan som görs idag. Här görs också hänvisningar till aktuella rapporter och forskning. Ansvaret för detta arbete behöver enligt Skolinspektionen delas av alla som jobbar på skolan vilket innebär nya arbetsmetoder och verktyg, något som också finns med i kursen.

Det är en heldagskurs där vi går igenom hur man kan lägga upp det systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan. En genomgång av hur man förbereder och planerar, genomför och utvärderar arbetet samt grunderna i hur man skriver en enkel projekt- och tidplan för sitt arbete. Kursdeltagarna får också med sig mallar och dokument för att så enkelt och snabbt som möjligt komma igång på sin egen skola. Genom att få igång ett förebyggande och hälsofrämjande arbete på skolan har vi också möjligheten att minska den psykiska ohälsan hos våra elever.

Under 2017 har öppna kurser getts i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utvärderingarna visar att kursdeltagarna är nöjda med kurserna och att de fått med sig användbara verktyg för att jobba systematiskt med det förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet i skolan. 99,9 procent av deltagarna skulle rekommendera andra att gå kursen. De flesta väljer idag att hålla kursen på skolan för all sin personal. Det ger möjlighet till samtal och idéer kring hur man kan komma igång med det systematiska arbetet snabbt och lätt som möjligt.

Använd kontaktformuläret om du vill veta mer om kursen. Antalet platser är begränsat och priset på kursen är ett introduktionspris så mejla er intresseanmälan redan idag 🙂

Se aktuella kursdatum

Läs mer…