Skolor

Föräldrafokus

S001-Foraldrafokus_2015FöräldraFokus-metoden hjälper föräldrar att skapa bra förutsättningar för sina barns skolarbete.

Genom strukturerade samtal fokuserar föräldern och barnet på varje skolämne och svarar på följande frågor:

Var är jag?

Vart ska jag?

Hur kommer jag dit?

Samtalet mynnar ut i en tydlig studieplanering för de kommande veckorna. FöräldraFokus-handboken innehåller information om vad som påverkar Läs mer…