Skolor

Prenumeration

Nu börjar arbetet med Ung Livsstilskunskap komma igång. Det är nu många skolor och ett flertal kommuner runt om i landet som redan tecknat en prenumeration. Gör en offertförfrågan redan i dag för att era elever också ska komma igång med livsstilsarbetet mot bättre hälsa och optimal prestation.

Genom att prenumerera på Ung Livsstilskunskap får ni tillgång till ett pedagogiskt material att använda i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Här får eleverna en chans att lära sig om sömn, stress, medieanvändning, kost, motion och hjärnan. Genom repetition, variation och reflektion befästs kunskapen och därmed också chansen för att de ska göra bra val gällande livsstil. Då ökar också möjligheten till god hälsa och optimal prestation.

Med Ung Livsstilskunskap får både skolpersonal, elever och föräldrar tillgång till fakta om hur man uppnår hållbar livsstil. Med Ung Livsstilskunskap ges möjlighet för eleverna att repetera, variera och reflektera för att befästa kunskapen och på så vis möjliggöra önskad livsstilsförändring. När man får kunskap om hur levnadsvanorna hänger ihop med hälsa och

prestation ökar chansen att kunna göra god val. Om eleverna kommer utsövda till skolan på morgonen efter att ha ätit frukost har de bättre förutsättningar för inlärning och möjligheten att kunna uppnå godkända resultat ökar. Chansen att eleverna mår bättre och prestera bättre ökar vilket gynnar både dem själva och skolan. Att lyckas i skolan är dessutom en stark framgångsfaktor för framtida psykisk hälsa.

Allt finns samlat på ett ställe vilket spar tid för både pedagoger och elevhälsan. När prenumerationen är tecknad är det bara att logga in och hämta de delar ni vill jobba med.

Ung Livsstil gör det möjligt för skolan ta ett helhetsgrepp kring elevernas livsstilsundervisning, både på grund- och gymnasieskolan med hjälp av det pedagogiska materialet. På så sätt läggs grunden för att kunna göra bra val gällande hälsa och prestation.

För att få tillgång till Ung Livsstilskunskap tecknar man en prenumeration. Prenumerationen kan tecknas av skolor, vårdboenden, ungdomsmottagningar, idrottsföreningar, kommuner och/eller landsting etc. Prenumerationen sträcker sig ett år från och med det datum fakturan är betald. Under prenumerationstiden hämtar man de delar av Ung Livsstilskunskap som man vill jobba med. Man får också tillgång till de ändringar och uppdateringar som görs kontinuerligt. Prenumerationen förlängs automatiskt varje år. En faktura skickas ut med sista betalningsdatum 30 dagar innan prenumerationen löper ut. Väljer man att inte betala in prenumerationsavgiften avbryts prenumerationen annars löper den på.

Priset på prenumerationen är baserat på hur många elever skolan har samt i vilka årskurser. När man startar arbetet med livsstil på skolan kan det vara bra med en föreläsning för att kicka igång arbetet. Den kan hållas för eleverna, deras föräldrar eller för personalen. Läs mer under föreläsningar. Kontakta Ung Livsstil och be om offert på det pedagogiska materialet och/eller föreläsning och utbildning.

Kommuner kan prenumerera på Ung Livsstilskunskap och låta samtliga skolor få tillgång till det pedagogiska materialet. Kontakta Ung Livsstil för offert på sådan prenumeration.