Skolor

Prenumeration

Nu börjar arbetet med Ung Livsstilskunskap komma igång. Det är nu många skolor och ett flertal kommuner runt om i landet som redan tecknat en prenumeration. Gör en offertförfrågan redan i dag för att era elever också ska komma igång med livsstilsarbetet mot bättre hälsa och optimal prestation.

Genom att prenumerera på Ung Livsstilskunskap får ni tillgång till ett pedagogiskt material att använda i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Här får eleverna en chans att lära sig om sömn, stress, medieanvändning, kost, motion och hjärnan. Genom repetition, variation och reflektion befästs kunskapen och därmed också chansen för att de ska göra bra val gällande livsstil. Då ökar också möjligheten till god hälsa och optimal prestation.

Med Ung Livsstilskunskap får både skolpersonal, elever och föräldrar tillgång till fakta om hur man uppnår hållbar livsstil. Med Ung Livsstilskunskap ges möjlighet för eleverna att repetera, variera och reflektera för att befästa kunskapen och på så vis möjliggöra önskad livsstilsförändring. När man får kunskap om hur levnadsvanorna hänger ihop med hälsa och

Läs mer…