Skolor

Skolmat

Skolmåltiden är en mycket viktig resurs i skolarbetet. En bra skollunch underlättar inlärning och kan dessutom användas som ett pedagogiskt verktyg. Det skriver skolmatsverige.se på sin sida. De har tagit fram ett webbaserat verktyg som skolor kan använda för att utveckla arbetet med skollunchen. Om man som skolpersonal fick önska skulle föräldrar se till att deras barn kommer till skolan i utbildningsbart skick. Förutom tillräckligt med sömn och regelbundna motionsvanor behöver de ha frukost i magen. Även om det är föräldrarnas ansvar så ser vi allt för många elever med både sömnbrist och mindre bra kost- och motionsvanor i våra skolor.

Läs mer..