I skolan

Rödabergsskolan

På den här sidan kommer man att kunna följa hur Rödabergsskolan jobbar med Ung Livsstilskunskap som en del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Här är en presentations skriven av skolans kurator Veronica Rapp:

Rödabergsskolan är en kommunal grundskola i Vasastan i Stockholm. Här går ungefär 600 elever från ett 70-tal olika länder – så det är verkligen en skola med internationell atmosfär som vi är stolta över!

Rödabergsskolan har valt att arbeta med Ung livsstilskunskap. Vi tycker att det är viktigt att våra elever får tillräckligt med sömn, inte stressar för mycket, äter rätt, rör på sig regelbundet och har ett sunt förhållande till dator- och mobilanvändande för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och må så bra som möjligt!

Många elever kan uppleva oro eller negativa känslor under perioder och stress är ofta en av orsakerna till det. På Rödabergsskolan vill vi att våra elever får möjlighet att lära sig och få förståelse för vad som påverkar hur vi mår och hur vi presterar – och hur det hänger ihop med livsstilen! Vi vill arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att lära eleverna att känna igen och handskas med bl.a. stress och Ung livsstilskunskap är en del i det arbetet!

Vi kommer här skriva hur vi på Rödabergsskolan gör för att stödja våra elever att må så bra som möjligt!

Veronica Rapp

Skolkurator Rödabergsskolan

22 februari 2015

Eleverna i klass 3A har haft besök av tidsskriften Elevhälsa. Eleverna tyckte det var spännande med besöket och Elevhälsan fick möjlighet att vara med när eleverna resonerade och lärde sig mer om STRESS. Vi pratade bl.a. om att stress är en reaktion på något som händer och att kroppen och hjärnan går in i ett beredskapsläge – man samlar kraft för att antingen försvara sig eller fly och att om man t.ex. varit stressad länge kan man gå ner på “sparlåga” och spela död/göra sig osynlig.

IMG_2900Veronica visar tillsammans med klasslärare och fritidspedagogerna hur vi människor kan reagera vid stress! Därefter funderar vi tillsammans i klassen var i kroppen stress känns, vad eleverna kan bli stressade av och vad man kan göra när man känner sig stressad. Eleverna kom även med många kloka förslag på hur man kan göra för att undvika att bli stressad, t.ex. att ta fram kläderna kvällen innan. Eleverna är mycket engagerade i samtalen och det märks att det är viktiga frågor att prata om.

11 november 2015

IMG_1712Klass 3a har verkligen lärt sig mycket om SÖMN och varför det är viktigt att sova bra! Eleverna vet också att det är viktigt att röra på sig om de till exempel har suttit stilla en längre stund. En övning som de har koll på är KRYSSET som tar tillbaka fokus, minskar stress och ökar inlärningsförmågan! Prova gärna själva! 🙂
IMG_1715

10 november 2015

StressI klass 6en har eleverna arbetat kring temat STRESS. Eleverna har pratat och resonerat om vad som gör dem stressade, vad som händer med dem när de är stressade och hur man kan hantera stress! De har bl.a. gjort färgglada tankekartor som de satt upp på en av dörrarna – väl synliga för dem själva och för andra!

29 september 2015

HUR MÅNGA TIMMAR SOVER DU PER NATT?

rödabergGenom att göra färgglada stapeldiagram så undersöker eleverna i klass 6enhur många timmar per natt alla eleverna i klassen sover!

·         Vad kan vi se för likheter och olikheter?

·         Ser det olika ut beroende på vilken veckodag det är?

·         Finns det andra mönster som vi upptäcker?

·         Vad är det som gör att det är så?

Frågorna är många och det ska bli spännande att följa! Dessutom sker allt prat på engelska! 🙂

16 september 2015

rödabergsskolan2Min bästa sovplats – i fantasin eller i verkligheten!

I klass 2a på Rödabergsskolan har eleverna gjort fantastiska bilder över hur deras bästa sovplats ser ut! De har även funderat på varför det är bra att sova.

Här är några tankar från eleverna:

  • Jag tror att det är bra att sova för att man orkar mer, kommer ihåg mer grejor, då är man inte trött på dagen, så att hjärnan får vila.
  • Man växer. Man laddar energi. Man blir inte sjuk.
  • Det är skönt att sova. Det är det bästa jag vet!

15 september 2015

rödabergsskolan1I klass 4c på Rödabergsskolan har eleverna idag tittat på ett bildspel om sömn. Utifrån bilderna samtalade eleverna engagerat om hur mycket vi behöver sova och vad som händer i kroppen och hjärnan när vi sover!

  • När vi sover så sparar och sorterar hjärnan allt vi lärt oss under dagen och kastar döda hjärnceller!
  • Vi får också mer må-bra-hormoner!

Det blev mycket tydligt för eleverna att vi inte bara sover för att bli pigga! Undra vad de vuxna hemma vet om sömn? Hem och fråga! 🙂