Skolor

Betyg och sömn

Sömnforskare  vid Uppsala universitet har tittat på relationen mellan sömnbrist och sömnproblem och underkända betyg. 20 000 ungdomar i åldrarna 12-19 år har fått fylla i ett formulär om sina sömnvanor och skolresultat i årskurs 7, årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet. De ungdomar som sov färre än 7-8 timmar per natt hade en ökad risk att få underkänt i ett eller flera ämnen. 42% av de som rapporterade sömnproblem angav att de var uppkopplade på natten. Användandet av IKT (Informations – och kommunikationsteknik) pekas också ut som en trolig orsak till sömnbristen hos ungdomarna. Tidigare liknande studier har

Läs mer..