Skolor

Hälsofrämjande arbete

Alla elever har rätt att må bra och känna att de lyckas i skolan! Tyvärr är det inte en verklighet för alla elever idag även om det är något vi i skolan enligt lag ska jobba för. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan lämnar en del att önska enligt Skolinspektionens rapport från juni 2015. Med tanke på att ansvaret i princip legat helt på elevhälsan är detta inte konstigt. Elevhälsans tid och resurser räcker helt enkelt inte till för att uppfylla detta, något man också noterar i rapporten. För att uppfylla skollagen från 2010 om förebyggande och hälsofrämjande arbete för

Läs mer..