Skolor

Föreläsningar

Anna Nygren är en flitigt anlitad föreläsare. Sedan 2010 har hon rest runt om i Sverige och föreläst för elever, deras föräldrar samt personal inom skola, vård och omsorg. Föreläsningarna är pedagogiska, lättillgängliga, seriösa och avslappnade. Här finns inga pekpinnar utan fakta, tips och råd som man själv väljer vad man vill ta till sig av. Läs mer om Anna Nygren och hennes bakgrund. Här kan du se ett urval av dem som valt att anlita Anna Nygren som föreläsare.

Alla föreläsningar görs till bildspel med illustrationerna från böckerna Så funkar det! -sömn, stress och lite annat, Hjärnskolan -inlärning, fokus, minne och motivation samt från webbsidan. Föreläsningarna är pedagogiska och lättillgängliga oavsett om åhörarna är barn, unga, föräldrar eller personal. Här får man veta mer om hur sömnen påverkar hur vi mår och presterar, varför det är viktigt att hålla kroppsklockan

även på helgerna, hur uppkoppling behöver balanseras med återhämtning och avkoppling samt mycket annat som har med livsstil att göra. De ämnesområden som tas upp kan vara sömn, stress, medieanvändning, kost, motion och hjärnan.

En föreläsning för eleverna kan vara ett bra sätt att kicka igång livsstilsarbetet på skolan. Föreläsningarna är anpassade för elevernas ålder och bygger på igenkänning. Här får eleverna chans att reflektera över sin egen livsstil och sitt eget beteende och agerande. De färgstarka illustrationerna hjälper till med förståelsen och lockar till skratt. Min erfarenhet är att de flesta elever är förändringsbenägna så snart de förstår varför de ska ändra ett beteende och vad de har att vinna.

För elever i årskurs F-6 är inriktningen förebyggande. De flesta har goda vanor som ska befästas och de ska få förståelse för varför det är viktigt att hålla kvar dem och inte gå över till en livsstil med t ex sena vanor och mycket skärmtid.

För elever i årskurs 7 till gymnasiet är inriktningen mer åtgärdande. Många elever får för lite sömn och har fastnat framför TV, dator och mobil. Eleverna får kunskap om hur deras livsstil påverkar både hälsan och hur de presterar.

En föreläsning för personalen kan vara ett bra sätt att komma igång med användandet av Ung Livsstilskunskap på skolan. Den kan också handla om till exempel stresshantering i klassrummet. Praktiska tips till pedagoger och övrig personal om hur man kan identifiera och hantera både sin egen och elevernas stress.

En föreläsning för föräldrar kan vara ett bra sätt för skolan att förmedla tips och verktyg till hemmen om hur föräldrarna kan hjälpa sina barn till en hållbar livsstil. De kan då skicka sina barn, era elever, till skolan utsövda, med frukost i magen och god balans mellan medieanvändning, rörelse och återhämtning.

Här är några av kommentarerna från genomförda föreläsningar:

  • Fantastisk föreläsning! Tack för värdefulla tips och verktyg!
  • Nu vet jag varför det är så svårt att nå fram till eleverna, jag trodde jag var en dålig pedagog!
  • Jag fick med mig massor av användbara saker! Det här borde alla pedagoger få lyssna på!

Så här skrev en förälder i Täby efter att ha lyssnat på föreläsningen “Hellre uppkopplad än avkopplad”: Tack för en väldigt givande föräldraföreläsning i Täby igår kväll! En bra blandning av vetenskaplig bakgrund till hur mycket sömnen betyder för oss och pragmatiska råd om hur vi (både barn, ungdomar och vuxna) rent praktiskt kan göra för att sova bättre och minska stressnivån.

Titta på filmen så får du en glimt av hur det kan se ut på en elevföreläsning. Vill du veta mer om föreläsningarna eller få en offert.

Oavsett vilka som är målgruppen på föreläsningen så kan ni få en skräddarsydd föreläsning som passar just er skola, era elever, elevernas föräldrar eller skolans personal och era behov. Kontakta Anna Nygren på Ung Livsstil för att få veta mer samt få en offert.

Föreläsningar om livsstil för barn och unga med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan också ges. Grunderna är de samma men här tillkommer en beskrivning av vad som är specifikt för just NPF samt konkreta råd till dessa barn och ungdomar.

Hur lång en föreläsning är beror lite på målgruppen och innehållet. Det kan variera från 30 minuter upp till en för- eller eftermiddag. För de yngre barnen och för elever med NPF brukar 30 minuter vara lagom. För elever i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet brukar de ligga på mellan 45 och 60 minuter.

Efter föreläsningen är det lämpligt att börja jobba med Ung Livsstilskunskap på skolan. Många elever har frågor och/eller saker de vill och behöver dela med sig av när de lyssnat på föreläsningen. För att befästa kunskapen är repetition, reflektion och interaktion bra metoder. Allt detta får man med när man jobbar med Ung Livsstilskunskap. Där finns frågor för repetition, reflektion samt övningar för att få kunskapen att överföras från kort- till långtidsminnet. Ung Livsstilskunskap är gjort för att passa både pedagoger och elevhälsans personal i undervisningen av livsstilsfrågor. Läs mer om Ung Livsstilskunskap.