Utbildningar

KURS – Systematisera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan

10 april 2018 – Uppsala UKK

Vi går igenom hur man kan organisera det systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan. Kursen baseras på iakttagelser och rekommendationer från Skolinspektionen, Skolverket och Skolkommissionen.

Under den här kursdagen får man tips och verktyg för hur man kan jobba förebyggande och hälsofrämjande med alla elever, inte bara vissa individer eller grupper. Vi tittar på hur man

Läs mer & boka

Sömnskola

Distanskurs HT-18

Många elever sover för lite och har brister i både kost- och motionsvanor. Dessutom blir det lätt lite för mycket skärmtid. Sömnskolan är ett sätt att hjälpa eleverna att göra livsstilsförändringar för att få en hållbar livsstil. Här får man kunskap om kopplingen mellan livsstil, hälsa och prestation samt ett upplägg att följa när man själv håller sömnskola.

Vill du ha förhandsinformation om kursinnehåll, kostnad mm. skickar du ett mejl via kontaktformuläret och skriver “Sömnskola”.

Läs mer & boka

Hjärna och beteende – Distansutbildning

Under hösten 2018 kommer vi att erbjuda distansutbildning Hjärna och beteende. Kursens innehåll ansluter i stora drag till den akademiska distanskursen Hjärna och beteende (”Brain and Behavior”), som getts vid Uppsala universitet under mer än tio år.

Åke Pålshammar har varit kursansvarig under hela den tid kursen givits av Uppsala universitet. Han har initierat, utvecklat, lett och examinerat kursen som kunnat läsas av både svenska och utländska studenter. Kursen har gett 7.5 högskolepoäng.

Föreliggande kurs leds också av Åke Pålshammar men den ger inga akademisk poäng. Däremot får deltagare som examinerats och godkänts ett diplom med

Läs mer & boka

KURS – Hjärnskolan, inlärning, fokus, minne och motivation

VT-18  Hjärnskolan

Hjärnskolan bygger på boken med samma namn som kom hösten 2016. Under kursen får man grundläggande kunskap om vad som händer i hjärnan vid inlärning, fokus samt inlagring och framtagning av minnen såväl som konkreta och handfasta klassrumstips för hur man t ex kan öka motivationen och optimera inlärningen hos eleverna. På ett enkelt sätt förklaras några av de

Läs mer & boka