Konferenser

KONFERENS – Skärmar, stress och hälsa

Digitalisering och hälsa i skolan, går det att kombinera?

8 oktober 2018

Elit Marina Tower, Stockholm

Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan

För första gången gör nu Ung Livsstil och Teamkoncept en gemensam konferens med temat hur skärmar och digitaliseringen i svensk skola påverkar våra elever. Hur kan skolan och pedagoger förhålla sig till integreringen av den digitala tekniken utan att det påverkar våra elevers hälsa och inlärning negativt?

Våra elever spenderar allt mer tid med mobil, surfplatta och dator, inte minst i skolan. Skärmarna är en del av elevernas vardag och det är inte alltid så lätt att locka eleverna från skärmarna till vare sig matematik, svenska eller historia.

Läs mer & boka