Föräldrar

Sömn

Sömn är en livsstilsfaktor i sig, som är kopplad till grundläggande återhämningsfunktioner och därmed till långsiktig hälsa. För lite sömn har tydliga negativa konsekvenser. Sömnen påverkas negativt av en rad livsstilsfaktorer framför allt stress, nattarbete, sena sociala vanor alkohol, rökning, stillasittande och för mycket sömn samt ljus, buller och hög omgivningstemperatur. Dålig sömn kan ofta förbättras avsevärt genom att ändra på negativa livsstilsfaktorer. Viktiga faktorer är motion, stressbegränsning, stabilisering av sovmönster och begränsning av sovlängd. Citatet är taget ur en artikel, Livsstilen påverkar sömnen – på gott och ont, skriven av Torbjörn Åkerstedt, en av världens främsta sömnforskare. Du hittar

Läs mer..