Föräldrar

Hjärnan

Barn och ungas hjärnor utvecklas långsamt. Först kring 25-årsåldern är de fullt utvecklade. Det innebär att vi som föräldrar behöver hjälpa våra barn och unga med beslutsfattandet längre än vad vi kanske tror. Den delen som utvecklas sist är pannloben vilket innebär att våra barn inte har samma möjlighet att se sammanhang, se konsekvenser, dra slutsatser och fatta kloka beslut som vi förrän de flyttat hemifrån. När man vet att det är just den delen av hjärnan som inte är färdig när de är unga är det lättare att förstå varför de ibland gör saker som för oss är uppenbart

Läs mer..