Utbildning

KURS – Systematisera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan

10 april 2018 – Uppsala UKK

Vi går igenom hur man kan organisera det systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan. Kursen baseras på iakttagelser och rekommendationer från Skolinspektionen, Skolverket och Skolkommissionen.

Under den här kursdagen får man tips och verktyg för hur man kan jobba förebyggande och hälsofrämjande med alla elever, inte bara vissa individer eller grupper. Vi tittar på hur man

förmedlar verktyg för egenvård till eleverna för god hälsa och bästa möjliga skolresultat.

Här får man veta hur man kan planera, genomföra, utvärdera och analysera arbetet samt hur man gör arbetet mål- och resultatstyrt.

Syftet med kursen är att öka kursdeltagarnas kunskap om hur man planerar, genomför och utvärderar det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på ett systematiskt sätt.

Målet med kursen är att kursdeltagarna efter kursen ska kunna uppfylla Skolinspektionens krav på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan.

Tid:  09.00 – 16.00 Plats UKK – Uppsala

Kostnad:  2395 kr  – Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår.

boka-tidigt-pris:  1895 kr, ex moms. Boka-tidigt-priset gäller till och med den 8/3.

Kursledare är:

Anna Nygren, livsstilspedagog och grundare av Ung Livsstil

Anna Hedenskog, skolsköterska med lång erfarenhet av förebyggande och hälsofrämjande arbete.