Utbildning

Sömnskola

Distanskurs HT-18

Många elever sover för lite och har brister i både kost- och motionsvanor. Dessutom blir det lätt lite för mycket skärmtid. Sömnskolan är ett sätt att hjälpa eleverna att göra livsstilsförändringar för att få en hållbar livsstil. Här får man kunskap om kopplingen mellan livsstil, hälsa och prestation samt ett upplägg att följa när man själv håller sömnskola.

Vill du ha förhandsinformation om kursinnehåll, kostnad mm. skickar du ett mejl via kontaktformuläret och skriver “Sömnskola”.